Ontwerp , advies en aanlegOergroen verzorgt aanleg, advies en ontwerp van eetbare tuin , bos, weiland, boerenbedrijf , groen schoolplein of staddeelontwikkeling.

Al deze onderdelen zijn ook los af te nemen. U kunt zelf bepalen wat oergroen doet en wat u zelf doet.


Tuin: Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. Dat kan van een eetbaar balkon tot een grote tuin.


Bos: heeft u een bos wat omgezet mag worden naar een voedselbos of een kaal stuk grond waar u graag een voedselbos zou zien? Dat kan op verschillende manieren. Het kan in de vorm van een zgn natuurlijk voedselbos waar soorten kris kras door elkaar heen staan en welk bos een gesloten ecosysteem vorm of het kan volgens de methode agroforestry.

Agroforestry is een brede categorie van landgebruikssystemen waarin meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met (éénjarige) landbouwgewassen en/of dieren, in ruimte of tijd, dan wel in beide.


Boerenbedrijf: Wij kunnen adviseren hoe u met wat meer biodiversiteit uw boerenbedrijf wat duurzamer kan maken. Ook geven wij advies omtrent natuur inclusieve landbouw.


Groen schoolplein of buurt tuin: voor kinderen is het leuk en leerzaam om te spelen in het groen. Oergroen ontwerpt indien gewenst in overleg metr de kinderen en volwassenen een eetbaar en biodivers schoolplein of buurttuin. ook de aanleg en eventueel onderhouds plan kan door oergroen verzorgt of begeleid worden.


Stadsdeelontwikkeling: Oergroen ontwerpt plukroutes en groene stadsdelen welke zeer bevorderlijk zijn voor het welzijn binnen de stad. Dit kan zijn voor meer CO2 en stikstof opname door middel van bomen, een betere waterhuishouding, meer zuurstof en schaduw en dus minder hitte stres. Groene samenwerking projecten in woonwijken d.m.v. buurttuinen en plukroutes welke samen onderhouden worden door bewoners. Oergroen adviseert ook omtrent het opzetten van zo’n vrijwilligers groep.

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. Daarna wordt er op maat een offerte gemaakt voor uw wensen.

.
Ik kom graag kijken en meedenken. Dit kan variëren van 2 uur inspireren en op gang helpen tot een uitgewerkt tuinplan met planten erbij.
We beginnen met de huidige situatie en de wensen die er leven
Ik maak een voorstel: tekening en plantenlijst. Dit bespreken we. We maken een planning.
De planten worden verzameld. Planten van oergroen hebben de voorkeur, ik weet hoe deze planten het doen, ze hebben zich bewezen. En daarbij zijn ze gekweekt zonder gif en kunstmest, zodat ze niet hinderlijk zijn voor insecten. Maar vaak wordt het ook aangevuld met planten uit tuincentra of kwekers. Ondertussen wordt de tuin voorbereid met wat er nodig is.

Wanneer de planten bij de klant zijn gaan we een dag(deel) plaatsen en aanplanten. In principe plant de klant zelf en zet ik de plant op de juiste plek maar dit kan ook anders zijn. Tot slot is er een onderhoudsplan en kan het groeien beginnen.
De kosten voor tuinadvies zijn € 45,- per uur ex btw