OERGROEN is een vooruitstrevend vernieuwend bedrijf binnen de agrarische sector met verschillende bedrijfsonderdelen.

Bij Oergroen kan je terecht voor Advies, ontwerp en aanleg van EETBAAR LANDSCHAP, biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw. We geven rondleidingen, cursussen en workshops. Ook kan je bij ons terecht voor eetbaar plantgoed en voedselbos oogst. Dit alles volgens permacultuur principes.

Eetbaar landschap is toe te passen bij bestaande en nieuw aan te leggen groenvoorzieningen. Het kan worden toegepast op tuinen, parken en openbaar groen.

Eetbaar landschap is esthetisch mooi en de soorten die binnen het eetbare landschap passen hebben een hogere waarde voor de fauna, zoals vlinders, insecten en vogels. Het ondersteunt de biodiversiteit dan ook veel meer dan reguliere aanplant. Er wordt met de natuur mee gewerkt in plaats van er tegenin waarbij de bodemvruchtbaarheid stijgt.

Het concept eetbaar landschap komt voort uit de Permacultuur. Het is een zienswijze waarin respect voor het leven en de aarde centraal staat. Waarbij zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt wordt van de omgeving zonder deze uit te putten of te vernietigen maar juist toe te voegen en de daaruit voortvloeiende overvloed te delen.Missie

Oergroen staat voor een ecologisch verantwoorde manier van leven en ondernemen. Zij wil bijdragen aan een gezonde aarde, goed voor mens, dier en plant. OERgroen wil haar klanten de mogelijkheid bieden om op een bewuste en gezonde manier hun eigen voedsel te verbouwen, te consumeren of duurzaam agrarisch te ondernemen. Zij hoopt met haar ecologisch verantwoordde activiteiten een steeds groter publiek te inspireren, om hun ecologische voetprint te verkleinen.Visie

De maatschappij is aan het veranderen. Steeds meer mensen en bedrijven raken bewust van de noodzaak duurzamer te leven en te ondernemen. De vraag naar kennis over natuur inclusieve landbouw, biodiversiteit en ecologisch verantwoorde toepassingen groeit gestaag. OERgroen wil haar steentje bijdragen aan dit proces van bewustwording door haarklanten te adviseren en begeleiden op het vlak van natuurvriendelijk voedsel verbouwen. Met haar duurzame manier van bedrijfsvoering wil zij bijdragen aan de ecologische gedragsverandering die reeds gaande is in de maatschappij van vandaag en zich steeds sterker zal ontwikkelen in de maatschappij van morgen.


KWEKERIJ - assortiment bomen & planten

Activiteiten & Agenda

CONTACT